Obedska Bara

Home - Nasleđe - Obedska Bara

Obedska bara je specijalni rezervat prirode, jedno od najstarijih svetskih područja prirode. Smešteno je uz reku Savu u Srbiji (južni Srem, Vojvodina) na 9820 hektara. Od glavnog grada Srbije, Beograd je udaljen 60 km (37,28 milja).

Poznata je od sredine 19. veka kao ornitološki rezervat, a danas se može pohvaliti autentičnom kombinacijom bara, jama, močvarne vegetacije, livada i šuma. Njena izuzetna raznolikost ekosistema i vrsta čini je važnim područjem sa prepoznatljivim karakteristikama – predstavlja ostatak nekadašnjeg meandra reke Save.

Sela Obrež i Kupinovo nalaze se na „Potkovici“, koja predstavlja obale korita. Njen oblik podseća na potkovicu i tako je i dobila ime. Možete pronaći „vodena ogledala“ i „ostrvo ptica“ – ovde se hrane ptice ptice koje ostaju duži period.

Ovo prelepo mesto je pogodno za boravak sa decom, pa ako se odlučite ovde doći sa porodicom, u neposrednoj blizini su istorijski i kulturni spomenici, vredni posete, poput tvrđave „Kupinik“, crkve Svetog Luke i Svete Majke Angeline.

Share:

Leave A Comment

Informacije i rezervacije

    Recent Posts

    TEXT PARAGRAPH

    You can see how he solves his problems. You can also see what’s wrong. Young children, especially, have enormous creativity, and whatever’s in them rises to the surface in free play.

    RECENT PROJECTS